Luật chơi

Luật chơi cờ tư lệnh (Phiên bản mới bổ sung)

Submitted by haiduong on Mon, 07/02/2012 - 19:03

Luật chơi   CỜ TƯ LỆNH (Phiên bản mới có bổ sung)

I. Mục đích của ván cờ

Ván cờ được chơi giữa hai người, một người cầm quân Đỏ, một người cầm quân Xanh. Mỗi người tìm chiến thuật điều quân trên bàn cờ theo luật chơi để cuối cùng làm thất bại mục tiêu chiến lược của đối phương hoặc tiêu diệt được Tư lệnh của đối phương.