Blog

cờ tư lệnh tham gia vào đấu trường quốc tế

Submitted by haiduong on Mon, 03/01/2021 - 09:57

Lời nhắn phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghe nói PTT Vũ Đức Đam sâu sát, nhậy bén, hiện đại nhưng xin hỏi PTT, PTT có biết ở Việt Nam có môn cờ trí tuệ độc đáo cũng là môn cờ hiện đại đầu tiên trên thế giới hay không. Liệu Ptt có chung tay xây dựng môn cờ này môn "cờ tư lệnh" trở thành môn cờ không chỉ của Việt Nam, tiến tới cờ tư lệnh trở thành môn thể thao tham gia vào đấu trường thế giới thành đấu trường thế giơí. Xin nói hiện nay cờ tư lệnh đã có mặt ở hàng chục nước trên thế giới, đã được dịch ra 5 ngôn ngữ, đã được tập đoàn BGA ở Anh quốc lập trình thành game commander chess

Gặp nhà sáng lập Got it

Submitted by haiduong on Fri, 01/22/2021 - 20:29

Rất vui được gặp nhà sáng lập GoT IT. Anh vừa từ khu cách ly Đà Nẵng về, sau chuyến đi dài từ Ca li về nước. Anh còn ít tuổi nhưng đã thành đạt cả ở trong nước và trên nước Mỹ. Anh rất quan tâm đến môn cờ tư lệnh độc đáo của Việt Nam, cũng là môn cờ hiện đại đầu tiên trên thế giới. Nghe tác giả người sáng lập môn cờ tư lệnh đã 90 tuổi giới thiệu và tặng sách luật về môn cờ tư lệnh anh rất tâm đắc đã trao đổi , đề xuất và giới thiệu bạn bè cùng chung tay xây dựng môn cờ đầy trí tuệ này Rất vui được gặp nhà sáng lập GoT IT.