Blog

Mar012021

cờ tư lệnh tham gia vào đấu trường quốc tế

Lời nhắn phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghe nói PTT Vũ Đức Đam sâu sát, nhậy bén, hiện đại nhưng xin hỏi PTT, PTT có biết ở Việt Nam có môn cờ trí tuệ độc đáo cũng là môn cờ hiện đại đầu tiên trên thế giới hay không. Liệu Ptt có chung tay xây dựng môn cờ này môn "cờ tư lệnh" trở thành môn cờ không chỉ của Việt Nam, tiến tới cờ tư lệnh trở thành môn thể thao tham gia vào đấu trường thế giới thành đấu trường thế giơí. Xin nói hiện nay cờ tư lệnh đã có mặt ở hàng chục nước trên thế giới, đã được dịch ra 5 ngôn ngữ, đã được tập đoàn BGA ở Anh quốc lập trình thành game commander chess

Feb212021

Rules of CO TU LENH (Commander chess)

Commander Chess

CERTIFICATE OF THE COPYRIGHT OFFICE
Founder commander chess (COTULENH) Nguyễn Quí Hải

Feb112021

Rules of CO TU LENH (Commander chess)

                                                            Xuân mới, niềm vui mới.