Blog

Jul222018

Trung úy công an Hải dương với cờ tư lệnh

Rất cảm động. trong mưa lớn, cơn bão số 3, Phạm Văn Quang trung úy công an huyện Kinh Môn Hải dương đã về Hà nội trực tiếp gặp tác giả môn cờ tư lệnh để được chỉ dẫn cặn kẽ về luật chơi,
Chúc Quang mau trở thành kỳ thủ cờ tư lệnh và có mặt trong hội thi cờ tư lệnh khu vực mở rộng tại Hà Nội ngày 22 tháng 12 sắp tới

Jul132018

Thư mới từ Vienna thủ đô Áo

Thư mới từ Vienna Thủ đô nước Áo

Jun282018

Thư mới tư Vienna thủ đô áO

Thư mới từ Vienna Thủ đô nước Áo Gestern haben wir eine neue Schachvariante getestet, cờ tư lệnh bzw. Commander Chess. Diese Variante welche leichte Ähnlichkeiten zu Xiangqi aufweist wurde von einem vietnamesischen Kriegsveteranen entwickelt und wird jetzt vor allem im Vietnam gespielt. Da die englischsprachigen regeln im Internet teils unvollständig oder fehlerhaft sind, haben wir einiges falsch gespielt wo wir nachher erst draufgekommen sind, es ist aber auf jedenfall ein interessantes Schach und wir werden es nächstes mal wieder spielen. Komm vorbei und probier es aus!

Jun182018

Thư mới từ Vienna Áo

Thư mới từ Vienne Áo Andrej Trauner Hello, please can you help me to get a "co tu lenh" game set? I would like to order somehow, but i do not know how and where. I have a chess group in vienna (Austria) and we play different kinds of chess. We would like to try có tu lenh too. If we like it, we can start expanding it in austria and maybe some day organise tournaments. Thank you in advance for your help! ( lược dịch) Xin chào, xin vui lòng giúp tôi để có được một bộ cờ tư lệnh Tôi muốn đặt hàng bằng cách nào đó, nhưng tôi không biết làm thế nào và ở đâu.